Vores Ydelser

Zda Projekt i Bo Bedre August 2017,

Se Villa tegnet af Zda side 108 i bladet

Arkitektydelser:

Projektovervejelser


Ved opstart af et projeket skal man overveje under hvilken form projektet skal gennemføres.

Valg af projektform afhænger af mange faktorer,

-Grund, Udsigt og udvendige opholdsarealer

-Behov, ønsker

-Muligheder og økonomi

- Ønsket om at skabe individuelt byggeri eller vælger man et typehus


Alle faktorer der spilder ind. Herfra kommer vores slogan - individuelle huse er der mange gode grunde til -

har man valgt en alm. grund i et område med typehuse, er det nok den vej det skal gå, med mindre man ønsker at udfordre typehuset lidt.


Er i i tvivl om hvilken vej i vil gå, anbefaler vi at i tager et uforpligtigende møde for afklaring af jeres projekt og de muligheder der er. 


Projektforløb


1: Indledende møde hvor jeres projektplaner drøftes og et muligt samarbejde gennemgås.

-Grund besigtiges hvis i har en grund

-Hvis det er muligt ser vi gerne jeres hjem for at få et bedre kendskab til jer og høre jeres drømme og projektplaner,

-Hvis i har inspirationsmaterialer og egne skitser vil det blive gennemgået også.

-Vi gennemgår groft jeres forventninger for byggebudget, som skal danne grundlag for projektet.

-Vi fortæller om vores tanker om projektet og hvordan vi ser det løst.

-Afsluttende drøfter vi næste step. Vores forslag kunne være at vi laver en aftale på et skitseoplæg til en fast pris for at få fastlagt de projektideer der er gennemgået.


2: ZDA udvikler et individuelt hus ud fra Projektgrundlaget og øvrige forhold herunder lokalplaner etc.


3: Vi afholder et møde hvor vi præsentere vores forslag med efterfølgende drøftelse af projektet, i kommer med jeres første kommentarer og det kan være at i har rettelser. Afsluttende aftales om projektet skal fortsættes eller om der skal betænkningstid til.


4: ZDA tilpasser projektet ud fra kommentarer og ønsker.


5: .Hvis skitseprojektet accepteres fortsætter projektet ind i fase 1 hvor der udarbejdes geoteknik, hvis en sådan ikke foreligger, der udarbejdes myndighedsbehandling og projektet indsendes til myndigheder. Ønsker i at der laves et budget ud fra skitserne kan dette udføres efter aftale.


6.Efter indsendelse af myndighedssættet kan projekteringen igangsættes hvis dette aftales, dette er dog afhængig af myndighedsbehandlingen, er det problematisk eller andre forhold der kan påvirke byggetilladelsen skal disse være afklaret, eller der tages forbehold for ekstra udgifter ved projektændringer.


7.Vi fastlægger endeligt hvilken udbudsform der vælges og Projektet forberedes til udbud, indhentning af priser. der udføres udbudstegninger, grov beskrivelse og tilbudslister.  Vi afstemmer hvem og hvor mange der skal indbydes til afgivelse af pris.


8.Priser modtages og der opstilles et samlet byggebudget med forslag til ændringer eller tilføjelser.


9.Der indgås entrepriseaftaler med entreprenører og byggeriet igangsættes.


10.Under byggeriet afholdes der tilsyn med byggeriet og der afholdes byggemøder ud fra hvad der er aftalt.


11.Byggeriet afsluttes og der afholdes afleveringsforretning.


I projektforløbet vil der oftest løbende blive valgt materialer eller der kan komme ændringer, dette bliver løbende behandlet og det aftales løbende om der er frister for ændringer i de enkelte delfaser.


Byggetegninger


Når man skal igang med et byggeprojekt, er det vigtigt at få tegnet alle byggeriets faser. På den måde sikres at det færdige byggeprojekt svare til kundens forventninger.​


Skitsetegninger

Vores rådgiver kommer ud på adressen og vurder byggeprojektets omfang og problemstilling. kundens ønsker og behov tilbyggeriet fastlægges og danner grundlag for skitsetegninger. Har du selv fået nogle ideer ned på papiret, kan vi sagtens arbejde videre på disse.

 

3D visualisering

Det kan nogle gange være svært at forestille sig hvordan bygningen kommer til at se ud i virkeligheden, så derfor laver vi en 3D visualisering ud fra skitserne, så bygherren har mulighed for at se om det lever op til forventningerne.

Myndigheds- og arbejdstegninger

Tegningerne til kommunen og håndværkerne udarbejdes ud fra skitserne og 3D visualiseringen. Disse er mål faste og i en høj detaljeringsgrad så de kan danne grundlag for indhentning af tilbud fra håndværkere samt til at bygge ud fra.


Arkitektpakke 1​

- til selvbyggeren​

Skitsetegninger

3D Visualiseringer

Myndigheds- og arbejdstegninger

Beskrivelse af konstruktioner

Energiberegning

Indhentning af byggetilladelse

Arkitektpakke 2

- fra skitse til byggestart

Skitsetegninger

3D Visualiseringer

Myndigheds- og arbejdstegninger

Beskrivelse af konstruktioner

Energiberegning

Indhentning af byggetilladelse

Udbudsmateriale efter behov

Indhentning af håndværkertilbud

Hjælp til entreprisekontrakter

Arkiktektpakke 3

- fra skitse til færdigt byggeri​

Skitsetegninger

3D Visualiseringer

Myndigheds- og arbejdstegninger

Beskrivelse af konstruktioner

Energiberegning

Indhentning af byggetilladelse

Udbudsmateriale efter behov

Indhentning af håndværkertilbud

Hjælp til entreprisekontrakter

Tilsyn
Aktuelt

Vi søger 2 nye medarbejdere,


1; Bygningskonstruktør til projektering og byggeledelse


2; Bygningskonstruktør / Teknikker til intern projektering af projekter,

Sidste nyt


Villa tegnet af Zda i Bo Bedre

August 2017


Bygma København projekteres .

2020
Kontakt


Storetorv 5a, 1tv

DK. 6200 Aabenraa

Email: Post@zda.dk

phone: +45 4193 2900

Copyright @ All Rights Reserved